• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
Samarbetspartners:
__________________________________________

PM Öppna motionsbanor 10MILA 2017

 (finns även att ladda ner som pdf här)10MILAllogo

 

Öppna motionsbanor arrangeras fredag 28 april och lördag 29 april. Öppna motionsbanor har separat start och mål ca 600 m från 10MILA-arenan och går i ett eget terrängområde.

 

Detta PM innehåller endast det som specifikt rör Öppna banor. För övriga uppgifter hänvisas till särskilda PM om Trafik och arena (länk), om Boende/Logi (länk-t.b.d.) samt om Service (länk-t.b.d.).

SAMLING/ARENA

10MILA 2017 avgörs öster om Göteborg med arenan på ängarna mellan Lexby och Kåhög i Partille. Vägvisning från E20.

ANMÄLAN

Anmälan görs på arenan. Ingen föranmälan förutom klubbanmälan enligt nedan.

 

KLUBBANMÄLAN

De klubbar som har förbeställt kartor avhämtar dessa klubbvis vid anmälan för Öppna banor på Arenan. Svenska klubbar faktureras i efterhand, övriga betalar kontant.

Dessa löpare ska inte registrera sig eller läsa av brickan efter målgång. Respektive klubb ansvarar för sina löpare.

 

AVGIFT

HD -16 betalar 70 kr, HD 17- betalar 120 kr.

Hyra av SI-pinne 50 kr. Kostnad för ej återlämnad pinne: 580 kr.

Löpare anslutna till svenska klubbar faktureras i efterhand. Övriga betalar kontant.

 

ÖPPETTIDER FÖR ANMÄLAN

Fredag kl 12.00-21.00

Lördag kl 09.00-17.30

 

STARTTIDER

Fredag kl 13.00–22.00, dag och natt.

Lördag kl 09.30–18.00.

 

STARTMETOD

Startstämpling.

 

STÄMPLINGSSYSTEM

SportIdent. SI-brickan får endast användas en gång per dag. SI-bricka som används vid någon av kavlarna kan också användas.

 

KONTROLLDEFINITIONER

Definitionerna är tryckta på kartan. Dessutom finns det lösa definitioner vid start.

 

 

MÅL/AVLÄSNING

Målstämpling. OBS! Avläsning efter målgång görs vid anmälan för Öppna banor på Arenan.

 

Avläsningen stänger 2 timmar efter sista starttid varje dag.

 

KARTA

Reviderad 2011 av Kartsam. Skala: 1:7 500 för ÖM7, 1:10 000 för övriga. Ekvidistans 5 m. Offsettryckt 2017, utom för ÖM7 och ÖM10 lördag som är digitalutskrivna.

 

Stignätverket har förtydligats och kompletterats. Detta har markerats med vit snitsel i terrängen och streckade lila linjer på kartan.

 

KONTROLLER

Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna.

 

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp: Området består av omväxlande ren granskog och blandskog med inslag av rena ekbestånd. Skogsbestånden har varierande ålder. Ganska rikligt med stigar och drivningsvägar. Endast mindre inslag av sankmarker.

Kupering: Svag till starkt kuperad terräng med både detaljfattiga partier och mer detaljrika sluttningar.

Framkomlighet: Huvudsakligen god till mycket god framkomlighet, men det finns områden med tätare skog, klippterräng eller gallringsrester där framkomligheten är begränsad. I tävlingsområdets sydligaste del finns ett grönområde med delvis mycket begränsad framkomlighet.FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Av hänsyn till djur, natur och markägare så finns ett flertal förbjudna områden. Dessa är endast markerade på kartan.

På väg till sista kontrollen så möter alla banor ett taggtrådsstängsel som är utmärkt medblågul snitsel och som på kartan är markerat som ”opasserbart” (tjock lila linje). Detta får endast passeras genom endera av de två på kartan markerade öppningarna.

 

TILL START/MÅL

Start och mål är beläget öster om Arenan. Följ orange/vit snitsel + reflexer ca 600 meter.

Snitslingen startar vid anmälan för Öppna banor på Arenan.

ÖVERDRAGSKLÄDER

Överdragskläder kan lämnas vid starten och hämtas där efter målgång.

RESULTAT

Resultaten kommer fortlöpande anges på Arenan (resultatskärm) och på http://liveresultat.orientering.se/...., samt i efterhand på Eventor.

 

Banorna kommer finnas uppladdade till Livelox, se länk i Eventor.

 

BANOR

Banorna för alla klasser (utom ÖM1) har olika utformning på fredagen och lördagen, så man kan springa samma klass båda dagarna och ändå få olika banor.

Förutom de vanliga ÖM-banorna så finns ÖM10 där banan är gafflad, vilket till exempel ger möjlighet till träning med klungstart.

På fredagen har alla banor utom ÖM1 och ÖM3 nattreflexer så att de går att springa i mörker.Banor

Banlängd fredag/lördag

Svårighetsgrad

Övrigt

ÖM1

2,5/2,5 km

Vit

Nybörjarbana

ÖM3

2,9/3,0 km

Gul

Lätt bana

ÖM5

3,8/3,7 km

Orange

Medelsvår bana

ÖM6

6,3/5,8 km

Röd

Medelsvår bana

ÖM7

3,1/3,2 km

Blå

Svår bana

ÖM8

5,4/5,2 km

Svart

Svår bana*

ÖM9

8,5/8,3 km

Svart

Svår bana*

ÖM10

8,2/7,8 km

Svart

Svår bana, gafflad*

 

 

 

 

* Lämplig som träningsbana för 10Mila

 

 

 

 

 

 

ANSVARIG

Lennart Vamling, 076 - 1010503, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

BANLÄGGARE

Lennart Vamling och Håkan Wåhlander

Bankontrollanter: Yngve och Maria Norell

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren