• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
Samarbetspartners:
__________________________________________

Ingemar Bertilsson och Anders Wadsten är banläggare för Tiomilakavlen och ger här en beskrivning av karaktären på sträckorna i årets 10-mila.

Sträcka 1 - 3

Sträckorna är gafflade med varandra. Bredgafflingar, längdgafflingar och kombinationer av dessa används. För de flesta gafflingar gäller det att aktivt välja ett vägval som snabbt leder till den egna kontrollen. Inledningen är tuff, men snabblöpt. Detta blandas med mer vägvalsorientering där det gäller att utnyttja de egna styrkorna. Tempoanpassning, och att ligga före i vägvalsplaneringen, lönar sig.

Sträcka 4

Långa natten är och skall vara ett kraftprov. Den innehåller, som sig bör, några rejält långa delsträckor med vägval som företrädesvis går i terrängen utan alltför mycket stöd av stigar och vägar. Sträckan täcker in en stor del av kartan vilket innebär att löparna möter de flesta av de varierade terrängtyper och utmaningar som finns i området. För den som disponerat sina krafter bra finns möjlighet att utnyttja terrängen, som är krävande ända in till växling, till sin fördel och försöka komma loss. Efter målgång kommer löparna förhoppningsvis ha känslan av att ha klarat en rejäl utmaning i vildmarksbetonad terräng.

Sträcka 5 - 7

Efter långa natten kommer tre sträckor med variationsrik och rejäl gaffling. Med dessa hoppas vi kunna bryta upp de ”tåg” som vanligen bildas på långa natten och ge de löpare som klarar av att hålla ordning på sin egen orientering möjlighet att skapa luckor eller avancera i fältet. Vissa delar av dessa banor har karaktären av medeldistansorientering med korta delsträckor i såväl detaljfattig som detaljrik terräng och som kräver beslut om micro-vägval. Den 7:e sträckan kommer, med sin längd och karaktär, vara både fysiskt som tekniskt krävande och något av en nyckelsträcka att presentera bra på innan det ljusnar.

Sträcka 8

Kavlens andra raka sträcka ligger relativt sent då mörkret lättar men skall inte underskattas. Sträckan karaktäriseras av vägvalsorientering, såväl i stort som smått, och förhoppningsvis kommer löparna hitta alternativ som passar deras respektive styrkor bra. Bedömningen är att tempot kommer drivas upp rejält på den här sträckan men med nästan 10 km att löpa gäller det ändå att hushålla med krafterna så att det finns kraft kvar till avslutningen.

Sträcka 9 - 10

Sträcka 9 är en kort sträcka där det gäller att positionera sig inför sista. Det är en snabb sträcka med mycket gaffling och blandning av långa och korta delsträckor, så orienteringen är viktig. Vildmarksterrängen blandas med ”bondskog”, mest i form av gallrad, snabblöpt skog med bra sikt, men även några tyngre områden och några små grönområden. Sträcka 10 har samma gafflingar som sträcka 9, men också egna bitar med långsträckor i intressant och krävande terräng som sparats till denna avgörande sträcka.

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren