• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
Samarbetspartners:
__________________________________________

Ta en flygtur över tävlingsområdet

 

 

Vår flygfotograf Per Pixel har tagit en flygtur över tävlingsområdet för 10MILA den 29 och 30 april 2017!

Tävlingscentrum med stora parkeringsytor ska ligga norr om Säveån på de böljande åkrarna väster om Kåhögs gård i Partille kommun. Själva arenan planeras på Lexby gårds marker där tältstad, restauranger, tv-studios, start- och målfält iordningsställs upp mot den vildmarkslika terrängen mellan Partille och Angered. Denna plats var också slutmål för O-ringen i juli 1990 och terrängen har också använts för junior-VM 2008.

Gles tallskog och mer eller mindre öppna berghällar och sankmarker dominerar området. I söder stupar terrängen brant ner mot Lexby och Partille centrum. I dessa stup syns ofta bergsklättrare. Längre österut flackar bergkanten ut och övergår i ett nyrestaurerat och numera fårbetat kulturlandskap med stenmurar och lövskogsdungar bort mot arenaområdet.

Här driver Lexby gård ett medvetet jordbruk i åttonde generationen och för vidare traditioner för hantverk och odling, som visas upp för allmänheten vid flera tillfällen under året.

Kika gärna in på gårdarnas hemsidor: 

Kåhögs gård

Lexby gård 

…och vår flygfotografs hemsida, där många vackra flygbilder över västra Sverige presenteras:

perpixel_logo

 

 

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren