Organizers

Almby IK logo

Hagaby GoIF logo

Free WIFI

To access free WIFI:

Name: 10MILA

Password: WIFI-4-10MILA