Organizers

 

 

 

 

 

 

10MILA Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borlänge Energi

Att jobba på Borlänge Energi är i alla avseenden en meningsfull sysselsättning. Vårt uppdrag är att skapa en bekväm och funktionell vardag för borlängeborna. Vi jobbar bland annat med avfallshantering, fjärrvärme, el, stadsmiljö som är cykelvägar, lekplatser och gator och parker, stadsnät, vatten och avlopp, elnät och energitjänster.

Arbetsmiljön är viktig på Borlänge Energi. Vi prioriterar arbetet med att skapa en god systematisk arbetsmiljö- förebyggande, tekniskt, praktiskt och socialt.

Miljöfrågan i ett bredare perspektiv är också alltid i fokus vilket påverkar din vardag på Borlänge Energi. Här finns mycket att göra – och du kan med rätta säga att du aktivt är med och bidrar till att rädda världen.

Vi har ett brett spektra av befattningar/tjänster som handlar om allt från kommunikation till projektledning av större och mindre byggprojekt, chaufförer, kemiingenjör på avloppsreningsverket, parkarbetare, mätningsingenjörer till landskapsarkitekter, ekonomer med flera.

Se våra lediga tjänster här
 https://www.borlange-energi.se/Foretaget/Lediga-tjanster1/

Entries 2023

Total Entries603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1