Kontrollerna på plats

 Kontrollerna är på plats i skogen, besiktigade och godkända av kontrollanten.

All set in the forest. Checkpoints inspected and approved :-)

 

Last Updated: Tuesday, 05 May 2015 09:38