Up to date info about the snow status in the terrain

It is only about one month left to 10MILA. We asked course setter Lars Persson and the competion manager Oskar Eklöf about the snow status in the terrain. Oskar, who was out running today says that the snow that fell Friday is gone and that there is hardly no snow at all in the terrain, not even in shadowed areas. Lars informs that there is some snow and ice left on ski trails and on trails where many have walked, particularly if they are situated in the shadow.

The situation is quite different on the artificial snow tracks where it is still possible to enjoy fantastic skiing due to the cold nights. On April 1st, the work to remove all the snow from the arena begun.

 

Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Under 2021 påbörjades arbetet med att förändra Tiomila. Arbetet påbörjades under hösten internt i styrelsen och bland ägarna, och i slutet av året bildades en arbetsgrupp för att se över hur Tiomilakavlarna ska utvecklas för att bland annat anpassas till de nya tävlingsreglerna gällande likvärdigt tävlande.
Ett arbete som utmynnat i ett antal tänkbara alternativ, som nu ska testas på några referensgrupper. Målsättningen är att gruppens arbete ska vara klart till sommaren för att sedan redovisas för ägarföreningarna som sedan tar beslut. Hur implementeringen ser ut beror på hur stor förändringen blir, men räkna med att Tiomila 2024 kommer se lite annorlunda ut. Är det möjligt att göra någon förändring redan till 2023 kan det bli aktuellt.

Read more: Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Together we make a sustainable event

Together, we take responsibility for a sustainable event and keep the forest and arena clean. We travel together if possible. Städa Sverige provides the organizers with equipment to keep the arena clean.

 

 

Press

Press invitation

For more information on press and media, contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Subcategories

Entries 2023

Total Entries603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1